Odtah vozidel - odtahová služba

 • 1km jízdy odtahovaného vozidla
  • do 100 km - 16,-K?
  • nad 100 km - 13,-K?
  • nad 500 km - 11,-K?
  • p?i dálkové p?eprav? do zahrani?í možnost individuální ceny
  • cena je po?ítána pro p?epravu automobilu do 2000 kg váhy, nad tuto váhu cena dohodou
 • Naložení a složení vozidla - 200,-K?, p?i odtahu nad 500 km je naložení a složení zdarma
 • Odtah vozidla v Olomouci - minimální cena 800,-K?
 • Odtah vozidla mimo m?sto - minimální cena 1000,-K?
 • P?i ztížených podmínkách (vozidlo bez kola, s proraženým kolem, havarované, vyproš?ované) v hodinové sazb? - 300,-K?

Ceny jsou uvedeny bez DPH


Platební podmínky:
Cena odtahu musí být uhrazena p?ed složením vozidla na míst? ur?eném zákazníkem v hotovosti.

England Home Kit 1966, england Home Kit 2018, lady S-xl England Home Girl Women Jersey 2018 England Home Women's Models http://jerseyalphago.com